Ons werkdrukplan formeel van kracht: vergroten gezonde werkbeleving

Eind vorige week ondertekenden Sandra Beentjes namens het CvB en Peter Dreijer namens de OR het eerste werkdrukplan van onze school. Dit gebeurde o.a. in het bijzijn van de Algemene Onderwijsbond en de MBO Raad. 

Werkdruk is een van de belangrijkste issues voor het onderwijs. In samenwerking met alle medewerkers is tijdens een studiedag aan het begin van dit jaar in kaart gebracht wat de wensen en ideeën zijn om werkdruk te verlagen en werkplezier te verhogen. Ondanks het gegeven dat de algemene tevredenheid op onze school hoog is, ervaren onze medewerkers ook werkdruk.

Met deze formele ondertekening is een aftrap gegeven om de gezamenlijke inhoud om te zetten naar een structurele aanpak. En zo op lange termijn te zorgen voor een gezonde werkbeleving binnen onze school. Voor zowel onderwijzend als ondersteunend personeel.