Studeren en werken in de online wereld

De techniek is continue in ontwikkeling. Helemaal in deze tijd, waar (bijna) alles online gaat. Dat vraagt om creatieve, flexibele en technische vakmensen. Word jij blij van websites en apps en zie jij een toekomst in het ontwerpen en ontwikkelen van digitale producten, dan is een opleiding Webdesign of Webdeveloper iets voor jou.
  • Online wereld
  • Webdesign
  • Webdeveloper
Ghong (tweedejaars student webdesign) vertelt over de opleiding
Giovanni (derdejaars student Webdeveloper) vertelt over de opleiding
Theo van de Kamp (oud student Webdesign) vertelt over de opleiding