Stagebedrijven

UW BEDRIJF ALS STAGEBEDRIJF?

Stage is een belangrijk onderdeel in alle opleidingen van het Grafisch Lyceum Utrecht. Om de stage goed te laten verlopen voor zowel de student als voor het stagebedrijf, hebben we een eigen stagebureau: Bureau BedrijfsContacten (BBC). De medewerkers van Bureau BedrijfsContacten zorgen voor een juiste match tussen student en stagebedrijf. Daarnaast onderhouden zij de contacten met circa 4.000 stagebedrijven. Bureau BedrijfsContacten verzorgt ieder jaar ruim 1.100 stageplaatsen voor onze studenten in binnen- en buitenland.

De meeste studenten lopen tijdens hun opleiding tweemaal een stage van een half jaar. U krijgt een jonge medewerker die leergierig en enthousiast is. Als onze studenten met hun stage beginnen, hebben ze de basiskennis in de vingers. Ze leren werken met de nieuwste technieken, dat zorgt soms voor een verfrissende blik in hun gastbedrijf.

ERKEND LEERBEDRIJF

Heeft u een stageplaats voor studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht? Dan is het belangrijk dat uw bedrijf erkend leerbedrijf is of wordt. Hiervoor moet uw bedrijf voldoen aan de voorwaarden die de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven stelt aan een leerbedrijf. Op www.s-bb.nl vindt u meer informatie hierover.

CONTACT

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om leerbedrijf te worden? Of heeft u een interessante stageplaats voor onze studenten? Dan kunt u contact opnemen met één van de medewerkers van Bureau Bedrijfscontacten, tel. 030 280 70 85 of een mail sturen naar bbc@glu.nl.

Tevredenheidsonderzoek stagebedrijven

Bureau BedrijfsContacten houdt om de twee jaar een tevredenheidsonderzoek onder de stagebedrijven. In januari en februari 2018 vroegen we de praktijkbegeleiders naar hun ervaringen in 2017. Uit de resultaten blijkt dat de praktijkbegeleiders over het algemeen tevreden zijn over de stages. Dat geldt vooral voor de informatie over de stage voor zowel bedrijven als studenten. Zowel de voorbereiding als de begeleiding kwamen als positieve punten naar voren. Punten van kritiek waren er natuurlijk ook. Daarmee kunnen wij aan de slag om de organisatie rond de stages verder te verbeteren.

Download: Rapportage BPV Enquête Praktijkopleiders 2017

Stage-informatie voor bedrijven

Alle informatie die bedrijven nodig hebben bij de begeleiding van een stagiaire vindt u in de onderstaande brochures. De informatie is gerangschikt per opleidingsniveau.

Download:
Stage-informatie voor de niveau 4-opleidingen (versie 2018)
Stage-informatie voor de niveau 3-opleidingen (versie 2018)
Stage-informatie voor de niveau 2-opleidingen (versie 2018)

Engelse versie (English version):
StageinformatieN4_Engels

Stagebedrijven