Klachten

Klachten
Klachten
We doen ons best om het onderwijs zo goed mogelijk in te richten en af te stemmen op ieders behoeften. Toch kan het wel eens gebeuren dat er iets misgaat. Hiervoor hebben wij een procedure.

Klachten​regeling

Zowel voor studenten, medewerkers als externen geldt: probeer de klacht eerst met de betrokkene te bespreken. Als dat niet lukt, kan een klacht ingediend worden bij de klachtencoördinator van de school, via: klachtencoordinator@glu.nl

We zullen ons inspannen de ingediende klacht volgens de vastgestelde procedure af te handelen. De regeling en de verschillende procedures zijn online te raadplegen via de OER/Studiegids van de school.