Klachten

Klachten
Klachten
We doen ons best om het onderwijs zo goed mogelijk in te richten en af te stemmen op ieders behoeften. Toch kan het wel eens gebeuren dat er iets misgaat. Hiervoor hebben wij een klachtenprocedure.

Klachten​regeling

Zowel voor studenten, medewerkers als externen geldt: probeer de klacht met de betrokkene te bespreken. Studenten kunnen een klacht eerst bij de teamleider neerleggen om samen tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt, kan de klachtenprocedure in werking gezet worden.

In alle gevallen nemen we een klacht serieus. We zullen ons inspannen de klacht volgens de vastgestelde procedure af te handelen. Deze procedure biedt verschillende stappen en mogelijkheden voor beroep. We hopen natuurlijk dat het niet zover hoeft te komen.