Klachten

Klachtenregeling

We doen ons best om het onderwijs zo goed mogelijk in te richten en af te stemmen op ieders behoeften. Toch kan het wel eens gebeuren dat er iets misgaat. Hiervoor hebben wij een klachtenprocedure.

Zowel voor studenten, medewerkers als externen geldt: probeer de klacht met de betrokkene te bespreken. Studenten kunnen een klacht eerst bij de teamleider neerleggen om samen tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt, kan de klachtenprocedure in werking gezet worden.

In alle gevallen nemen we een klacht serieus. We zullen ons inspannen de klacht volgens de vastgestelde procedure af te handelen. Deze procedure biedt verschillende stappen en mogelijkheden voor beroep. We hopen natuurlijk dat het niet zover hoeft te komen.

Klachtenprocedure

De procedure wordt uitgelegd in de klachtenregeling. Hierin vind je ook informatie over de verschillende soorten klachten en de procedure bij bezwaar. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. De procedure omvat klachten van verschillende aard: klachten over het onderwijs en de organisatie, de bezwaar- en beroepsprocedure examinering en klachten over een veilig schoolklimaat die bij de vertrouwenspersoon thuishoren.

Voor klachten over het onderwijs en de organisatie: download onderaan deze pagina het juiste klachtenformulier voor studenten of medewerkers. Externen kunnen rechtstreeks een mail sturen naar de klachtencoördinator.

Klachten over de examinering kunnen neergelegd worden bij de Examencommissie.

Voor klachten over een veilig schoolklimaat kunnen studenten en medewerkers contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Het betreft bijvoorbeeld zaken als: een gevoel van onveiligheid, (seksuele) intimidatie, discriminatie, treiteren door medestudenten of collega’s, machtsmisbruik.

Download:

Klachtenregeling Grafisch Lyceum Utrecht (februari 2016, pdf)

Klachtenformulier Studenten (doc)
Klachtenformulier Medewerkers (doc)