Downloads

Student is aan het coderen op zijn laptop
Student is aan het coderen op zijn laptop
Op deze pagina vind je informatie over reglementen, algemene voorwaarden en kun je diverse documenten downloaden. Mis je nog iets? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar communicatie@glu.nl.

In de opleidingsbrochure vind je een overzicht van alle opleidingen, verhalen van studenten en tips over aanmelden. Wil je een brochure per post ontvangen, stuur dan een mail.

Brochure

 

In de Onderwijs en Examenregeling vind je informatie om je opleiding met succes te kunnen volgen. In de onderwijsregeling kun je lezen hoe je studie is opgebouwd en welke regelingen er worden aangeboden. In de examenregeling kun je lezen waaraan je moe voldoen om je diploma te behalen.

Bij de start van je studie onderteken je een onderwijsovereenkomst. Met het ondertekenen van de overeenkomst ga je akkoord met de algemene voorwaarden onderwijsovereenkomst en de voorwaarden voor het bruikleensysteem van de boeken. Deze voorwaarden kun je vinden op website Onderwijs en Examenregeling.

Naar de OER

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder bestuur in Nederland. De resultaten zijn verzameld in het Inspectierapport.

Download rapport

De jaarverslagen van het afgelopen 2 jaar:

Jaarverslag 2021 (pdf)

Jaarverslag 2022 (interactief)

Jaarrekening 2022

In het studentenstatuut staan alle rechten en plichten van de student. Op de OER kan je de recentste versie van het studentenstatuut vinden.

Studentenstatuut