Privacy

Het Grafisch Lyceum Utrecht gaat zeer zorgvuldig met jouw (persoons)gegevens om. Dit betekent dat gegevens die jij achter laat op de website vertrouwelijk worden behandeld overeenkomstig met de actuele wet en regelgeving.

Het Grafisch Lyceum Utrecht neemt informatiebeveiliging en privacy (IBP) heel serieus en zorgt ervoor dat studenten en medewerkers zich volledig gefocust kunnen richten op respectievelijk hun creatieve studie en professionele werkzaamheden. Dat doet het Grafisch Lyceum Utrecht door kwetsbaarheden en risico’s van IBP tot een aanvaardbaar niveau te reduceren om de voortgang van het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen.

Alles wat je moet weten over je aanmelding voor een opleiding op onze school vind je in deze procedure.

Privacyverklaring studenten

In dit document vind je de privacyverklaring voor sollicitanten van het Grafisch Lyceum Utrecht.

Privacyverklaring sollicitanten

Hackers kunnen (op ethisch verantwoorde wijze) kwetsbaarheden in onze beveiliging ontdekken en bij ons melden. Daar kunnen we van leren en mogelijke schade voorkomen. Meld de kwetsbaarheid voordat je deze aan de buitenwereld kenbaar maakt, zodat we eerst maatregelen kunnen treffen. Als een ethisch hacker aan de onderstaande regels voldoet, doen wij geen aangifte bij het openbaar ministerie.

Wat we van jou vragen:

• Ons zo snel en volledig mogelijk te informeren, via ibp@glu.nl
• Geen openbaarmaking of misbruik/wijziging van onze gegevens
• De bevindingen niet te delen met anderen

Wat we beloven:

• We nemen geen juridische stappen
• We reageren binnen 5 dagen
• We handelen dit vertrouwelijk af
• We houden jou op de hoogte

Mailen

Responsible Disclosure Beleid

Het Grafisch Lyceum Utrecht gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website na toestemming wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Deze cookies worden gebruikt om onze website te verbeteren, maar ook om te kunnen zien via welk zoekpad je een pagina gevonden hebt. Jouw privacy is daarbij beschermd, doordat de gegevens die daarvoor gebruikt worden niet te koppelen zijn aan jou als persoon of aan je computer, tablet of smartphone.

Tot slot worden op onze website ook cookies geplaatst door andere bedrijven, bijvoorbeeld door Facebook en Instagram zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Je kunt dit automatisch instellen via de browser.

Lees het complete privacybeleid van het Grafisch Lyceum Utrecht.