Nieuw 'framework' voor gaming-onderwijs

Europese scholen hebben een gemeenschappelijk framework ontworpen gericht op het versterken van internationale samenwerking en het delen van kennis binnen de groeiende sector van gameontwikkeling.
  • Europees framework
  • Gameontwikkeling

Docenten en bestuurders in Zweedse, Deense, IJslandse en Nederlandse vo- en mbo-scholen hebben gezamenlijk een raamwerk gecreëerd om te streven naar verbetering van het onderwijs in gameontwikkeling. Het kader bestaat uit richtlijnen over onderwerpen als communicatie, gelijkheid, digitaal leren en woordenschat, met als doel meer begrip en transnationale mobiliteit te vergroten, evenals de gendergelijkheid binnen het vakgebied.

Ondersteuning Erasmus programma

In 2018 is het project van start gegaan en wordt ondersteund door het Erasmus+ programma van de Europese Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Tijdens het project hebben partners de deelnemende scholen bezocht, heeft men kennis genomen van verschillende onderwijsmethoden, respectieve game-industrieën, en lokale studenten en game ontwikkelaars ontmoet.

 

Over het belang van deze ontmoetingen zegt Max Friberg, een Zweedse pedagoog bij Yrgo en projectleider: “Om nauwkeurig een set bruikbare richtlijnen te vormen en de mogelijkheid te hebben om onze bevindingen te bespreken met opvoeders en de industrie in het algemeen was van cruciaal belang.”

Game-event

Het framework bevat ook een open uitnodiging aan elke school die game ontwikkeling beoefent om deel te nemen aan het jaarlijkse internationale game ontwikkelingsevenement, de “International Educations Game Jam” dat in het voorjaar van 2022 zal plaatsvinden. GameEduc is een tweejarig, door Erasmus+ gefinancierd, project dat gericht is op game educatie en wordt uitgevoerd door docenten en bestuuders uit vier Europese landen.