Vlog: hoe gaat het afstandsleren eraan toe bij het Grafisch Lyceum Utrecht?

Nicky Kok is docent bij de opleiding Medewerker Creatieve Productie (MCP) van het Grafisch Lyceum Utrecht.

Het is voor haar even wennen, maar ook er leuk om online lessen te verzorgen. Ze doet erg haar best om zo goed mogelijk contact te houden met de studenten. Maar, de studenten verdienen volgens haar helemaal een pluim! Ze helpen elkaar, spreken elkaar aan als ze opdrachten niet af hebben of afwezig tijdens online lessen. De afgelopen dagen gaf Nicky o.a. les in de vakken ‘Ondernemend gedrag’ en ‘Project’.