Grafimedia in cijfers: uitgave A&O Fonds Grafimediabranche 2019

Recent heeft A&O Fonds Grafimediabranche nieuwe speerpunten voor onze branche beschreven in de publicatie ‘Grafimedia in cijfers 2019‘. Deze zijn tot stand gekomen o.b.v. de recente ontwikkelingen en trends in de grafische sector. De publicatie laat zien dat er volop kansen liggen in onze branche o.a. vanwege de enorme uitstroom van medewerkers door de vergrijzing. En dat bedrijven met name aandacht moeten hebben voor innovatie en ontwikkeling.

De speerpunten zijn:
Meer jongeren verleiden tot een carrière in de grafimediabranche
Bedrijven helpen om hun organisatie en businessmodel te versterken of toekomstbestendig te maken
Bestaande medewerkers stimuleren om vitaal te blijven en te anticiperen op veranderingen in hun vak en de branche

‘Grafimedia in cijfers 2019’ laat zien dat er volop kansen liggen in deze branche. Het A&O Fonds verzorgt namens de sector onderwijsactiviteiten en stimuleert de instroom van werknemers in de branche. Het A&O Fonds Grafimediabranche stimuleert de instroom van jongeren via onder meer brancheprofilering en nauw overleg met de vakscholen, waaronder onze school. Om zo beter in te spelen op de behoefte van werkgevers naar allround personeel dat flexibel inzetbaar is.