Jaarverslagen

Het Grafisch Lyceum Utrecht publiceert een geïntegreerd jaardocument dat voldoet aan de eisen die de overheid stelt aan de jaarlijkse verantwoording.

Hierin laten wij onze belanghebbenden zien hoe het met ons gaat en leggen wij verantwoording af over ons gevoerde beleid. Het jaarverslag richt zich op toeleverende scholen, toezichthouders, leerbedrijven, collegascholen, ouders van studenten, overheden, brancheorganisaties en sociale partners.

Geïntegreerd Jaardocument 2016

Het Geïntegreerd Jaardocument over 2016 is beschikbaar als pdf-bestand op aanvraag. Laat ons met een mailtje weten dat u het jaarverslag wilt ontvangen. Stuur uw mail naar communicatie@glu.nl.