Vacature leden Raad van Toezicht

Het Grafisch Lyceum Utrecht (GLU) is een toekomstbestendige, kleinschalige vakschool in Media, Vormgeving en Communicatie die nauw verbonden is met het bedrijfsleven en de maatschappij. Het GLU leidt specifiek op voor functies in de creatieve industrie en voor relevante vervolgopleidingen in het HBO. Het Grafisch Lyceum erkent de waarde van alle stakeholders van de school en zet zich optimaal in om met hen samen te werken. De focus van de organisatie en het onderwijs is specifiek gericht op de maximale ontplooiing van de talenten van iedere student, op het behalen van een waardevol diploma door iedere student en op het mogelijk maken van een leven lang leren. Het GLU is een financieel gezonde organisatie met circa 240 medewerkers en 2.300 studenten.
Student werkt met 3D printer
Student werkt aan een tekenproject

Reageren

Meer informatie kunt u opvragen bij Sandra Beentjes, voorzitter College van Bestuur (sbeentjes@glu.nl). Reageren kan tot en met 26 mei 2024 op solliciterenrvt@glu.nl. De gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 13 juni 2024. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer

 

Meer achtergrond informatie over het Grafisch Lyceum Utrecht vindt u hieronder.

Het geïntegreerd jaardocument 2022

De statuten van het GLU

Het kwaliteitsplan