Ons onderwijs

Studenten zijn in het prinslokaal bezig met een nieuw project over duurzaamheid
Studenten zijn in het prinslokaal bezig met een nieuw project over duurzaamheid
Op het GLU leiden we de nieuwe makers van de toekomst op. Ons onderwijs is praktijkgericht, toekomstgericht én persoonsgericht.

Praktijk​gericht

De creatieve industrie is voortdurend in beweging en ons onderwijs is dat daarom ook. Door veel samen te werken met het bedrijfsleven, weten we wat er speelt in de praktijk. Welke skills studenten nodig hebben, met welke programma’s er wordt gewerkt en wat de nieuwste ontwikkelingen zijn. Veel van onze docenten staan met één been in de praktijk. Die praktijk vertalen we naar schoolopdrachten. Opdrachten waarin zoveel mogelijk theorie verweven wordt met de praktijk, zodat studenten wat ze leren direct kunnen toepassen. Bijvoorbeeld hoe ze een klantgesprek moeten voeren. Of een nieuwe programmeertaal die ze kunnen gebruiken bij het maken van een app of game. Wij helpen zoeken naar de best passende plek voor een stage bij één van onze vele partners uit het bedrijfsleven
Uitdagen doen we graag, maar we gooien studenten niet direct in het diepe. Stap voor stap bouwen we aan kennis en werkervaring.

Studenten zijn in het prinslokaal bezig met een nieuw project over duurzaamheid