Metaverse werkplaats

Gamelab
Gamelab

Op het Media Park in Hilversum komt de werkplaats. Het is een initiatief van het GLU in een samenwerking van de zes creatieve mbo-vakscholen in Nederland (Mediacollege Amsterdam, Grafisch Lyceum Utrecht, Grafisch Lyceum Rotterdam, Nimeto, Cibap en Sint Lucas) en Media Perspectives. De werkplaats gaat nieuwe toepassingen ontwikkelen met in de mediasector ontwikkelde immersieve technologie.

De werkplaats wordt dé plek waar studenten, docenten en medewerkers van mediabedrijven en andere organisaties samen opgeleid gaan worden voor de volgende evolutie van het internet: web3 en de metaverse. Binnen de werkplaats kun je vrij experimenteren, uitwisselen en leren. Door constructieve en collaboratieve samenwerkingen met bedrijven en praktijkgerichte toepassingen, leiden wij het talent van de toekomst op!

Meer weten? Neem contact op met community@glu.nl.