Informatie voor decanen

Als decaan bent u een belangrijke informatiebron voor leerlingen die een beroepskeuze moeten maken. Voor het Grafisch Lyceum Utrecht bent u daarom het eerste aanspreekpunt bij het geven van voorlichting over onze opleidingen.

Voorlichting aan leerlingen

Het Grafisch Lyceum Utrecht vindt het belangrijk dat aankomende studenten een goed beeld hebben van de opleiding die ze willen volgen. Daarom verzorgen wij graag voorlichting over onze opleidingen bij u op school. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een beroepenmarkt of informatiemiddag of -avond. Studenten en docenten van diverse opleidingen vertellen dan over de ins en outs van de opleiding, de aanmeldprocedure en de manier waarop het Grafisch Lyceum Utrecht onderwijs verzorgt.

Studiekeuzehulp ten tijde van Corona

Op dit moment mogen we helaas geen leerlingen op school ontvangen om hen te rondleiden en over onze opleidingen te vertellen. Wel geven wij telefonisch Studiekeuzehulp.

Voorlichtingsmateriaal

Op verzoek sturen wij u graag brochures of folders met informatie over onze opleidingen toe.

Contact voorlichting

Voor meer informatie over voorlichtingsactiviteiten en mogelijkheden kunt u contact opnemen via: communicatie@glu.nl.

Aanmeldprocedure

Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft voor alle opleidingen een aanmeldprocedure met een aantal verplichte stappen. Nadat een leerling zich heeft aangemeld, ontvangt hij of zij een informatiepakket over de verdere stappen en een thuisopdracht. Als zijn of haar Digitale Doorstroom Dossier (DDD) en de motivatiebrief zijn ingevuld volgt een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Meer informatie op de pagina Aanmelden.

Begeleiding bij aanmeldprocedure

Als daar bij u op school ruimte voor is, is het mogelijk de samenstelling van het portfolio of de uitwerking van de thuisopdracht te (laten) begeleiden. test

Contact aanmeldprocedure en zorgleerlingen

Als u vragen heeft over onze aanmeldprocedure of over de mogelijkheden en begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben, kunt u kunt u per mail contact opnemen via aanmelden@glu.nl.

Esmeralda van Run over het Grafisch Lyceum Utrecht
Bij de start van de bustour voor decanen die Sterk VO op 9 oktober 2018 organiseerde, gaf Esmeralda van Run, student Grafische Vormgeving, een korte pitch over het Grafisch Lyceum Utrecht.