Corona

Veel gestelde vragen over het coronavirus
Hieronder de veel gestelde vragen over het Corona-virus m.b.t. het onderwijs van het Grafisch Lyceum Utrecht.

<Update 25 juni 2020>

De versoepeling van het Corona-beleid die het kabinet gisteravond ook voor het mbo in het vooruitzicht heeft gesteld, is onverwacht groot. Er zijn echter nog veel vragen onbeantwoord, zoals over de anderhalve meter regel voor 17-jarigen en over mogelijke afspraken tussen onderwijsinstellingen en OV-bedrijven.

Voor de resterende schoolweken tot de zomervakantie is het niet haalbaar nog veranderingen in ons onderwijs door te voeren. We buigen ons nu over hoe we het nieuwe studiejaar in september gaan starten. Zodra daar meer over bekend is, delen we dat via de bekende kanalen met onze studenten en medewerkers.

Voor de studenten die in september met hun opleiding starten hebben een speciale pagina ingericht.

<Update 8 juni 2020>

Gedeeltelijk open na 15 juni

Het mbo mag vanaf 15 juni weer gedeeltelijk open voor examinering, praktijklessen en de opvang van studenten met bijzondere omstandigheden.

Geplande toetsen en examens
Als mbo-vakschool hebben we de nadrukkelijke opdracht de examinering van onze studenten in de afstudeerfase veilig te stellen. Het streven is om alle studenten voor het eind van het schooljaar af te laten studeren. We doen dat op een manier die kwalitatief in orde is, voor de student eerlijk, en – boven alles – voor student en docent veilig en gezond.

Examinering is online tenzij het niet anders kan – zoals bij de centrale schriftelijke examens. Bij examens die op school plaatsvinden, gelden strakke hygiënische maatregelen conform de RIVM-richtlijnen. We zullen studenten hierover tijdig informeren. De school is dan van 8.00 tot 16.30 uur open. Dit is in afstemming met de MBO-raad.

Plek voor studenten met een lastige thuissituatie
Ook blijft er op school voor een beperkt aantal studenten met een lastige thuissituatie plaats om te werken en leren. Als studenten hier gebruik van willen maken kunnen ze hiervoor contact opnemen met hun SAC docent.

Online les tot de zomervakantie
We blijven ons onderwijs tot de zomervakantie online aanbieden. Studenten krijgen online les, werken vanuit huis aan opdrachten en staan online in contact met docenten en medestudenten.

Diploma uitreiking afstudeerders
Er is een drive-in diploma-uitreiking programma bedacht geheel volgens de richtlijnen. Studenten hebben hiervoor een uitnodiging per post ontvangen.

Lessen na de zomervakantie

Landelijk zijn er richtlijnen opgesteld voor de hervatting van het onderwijs na de zomervakantie. Deze richtlijnen kunnen nog wijzigen. Wij doen ons uiterste best om binnen deze richtlijnen zo goed mogelijk ons onderwijs te geven. Onder voorbehoud starten we in september als volgt:

  • Lessen op school vinden plaats tussen 11.00 en 15.00 uur om te voorkomen dat studenten in de spits moeten reizen.
  • In de schoolgebouwen mogen maximaal 20% van het normale aantal mensen aanwezig zijn.
  • Alle RIVM-richtlijnen (1,5 meter afstand, handen wassen, thuisblijven als je je ziek voelt etc.)  blijven van kracht en worden gehandhaafd.
  • Hoewel we weer lessen op school gaan geven, blijven de meeste lessen ook na de zomervakantie vooralsnog hoofdzakelijk online. Dit geldt ook voor de studenten die na de zomer bij ons starten.

Optimalisatie online onderwijs
Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze studenten deze uitdagende periode goed doorkomen. We weten dat het veel van hen vraagt. Om te leren van de ervaringen van onze studenten is er een vragenlijst uitgezet. Met de resultaten zullen we ons online onderwijs verder optimaliseren.


Stages

Stage in Nederland
Stages in Nederland gaan door zolang de student welkom is bij het stagebedrijf. Als het stagebedrijf aangeeft dat de student uit voorzorg niet meer welkom is, dan respecteren we dat. We blijven studenten begeleiden tijdens hun stage. Op de stageplek wordt het beleid van de werkgever gevolgd.

Stages in het buitenland
Buitenlandstages die tot de zomervakantie zouden lopen zijn beëindigd. Hoe lang de Corona-crisis aanhoudt weet niemand. Daarom wil het Grafisch Lyceum Utrecht graag vooruitdenken en studenten met toekomstplannen voor een stage in het buitenland voor schooljaar 2020/2021 tegemoet komen. Behoor je tot die groep, vraag dan naar de richtlijnen bij de contactpersoon voor stages binnen school.


Communicatie

Communicatie huidige studenten
Studenten en ouders/verzorgers worden per mail, intranet, de website, social media en indien nodig telefonisch geïnformeerd over de laatste updates.

Communicatie nieuwe studenten
Nieuwe studenten worden in juni per post geïnformeerd over de start van het nieuwe schooljaar. Daarnaast gaat 1 juli deze pagina live: https://www.glu.nl/start/. Hier zijn de laatste updates te vinden specifiek voor studenten die na de zomer bij ons op school starten.


Aanmelden nieuwe opleiding

Ik ben geïnteresseerd in een opleiding waar kan ik nu terecht met vragen?
We helpen je graag met het kiezen van een opleiding die goed bij je past. Heb je vragen? Meld je dan aan voor een Studiekeuzegesprek.

Doorstroom mbo-hbo
Studeer je dit schooljaar af en wil je doorstromen naar het hbo? Dan is het belangrijk dat je weet dat de volgende afspraken zijn gemaakt:

  • Je had langer de tijd om je in te schrijven voor een hbo-opleiding, namelijk tot 1 juni.
  • Kun je niet alle vakken op het mbo afronden door de corona-maatregelen? Dan kun je soms toch alvast doorstromen naar het hbo. Je krijgt dan tot 1 januari 2021 de tijd om die gemiste vakken in te halen.


Vragen

Er is een landelijk informatienummer over het Corona-virus opengesteld: 0800-1351. Kijk voor de meest gestelde vragen over het virus op de website van het RIVM.