Time out tot 6 april in examinering

De maatschappelijke gevolgen van de Corona-crisis worden met de dag meer voelbaar, ook in het onderwijs van het GLU dat nu grotendeels online gaat.

Als mbo-vakschool hebben we de nadrukkelijke opdracht de examinering van onze studenten in de afstudeerfase veilig te stellen. Het streven is nog steeds om alle studenten voor het eind van het schooljaar af te laten studeren. We doen dat op een manier die kwalitatief in orde is, voor de student eerlijk, en – boven alles – voor student en docent veilig en gezond. Wij maken daarbij elke dag de afweging of onze aanpak de juiste is.

College van Bestuur en Examencommissie besloten voor de examinering op het GLU de volgende maatregelen te nemen:

  • Mondelinge examens voor AVO (Nederlands, Engels en Rekenen) worden vanaf 6 april online afgenomen, reeds op school-locatie geplande mondelingen op 25 maart of daarna worden geannuleerd.
  • Schriftelijke examens AVO (Nederlands, Engels en Rekenen) die op school-locatie waren gepland op 25 maart of daarna, worden tot nader order uitgesteld.
  • Voor kerntaak 3, examens keuzedelen en Proeves van Bekwaamheid worden door de onderwijsteams online exameninstrumenten ontwikkeld en ingezet.
  • Daar waar een online exameninstrument niet beschikbaar is wordt het examen tot nader order uitgesteld.

We nemen een time out tot 6 april om werkbare oplossingen te vinden voor de afronding van de opleiding voor de examenkandidaten. Studenten worden per mail op de hoogte gehouden.