Studentenraad

Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft een actieve studentenraad. De studentenraad heeft contact met het College van Bestuur en is betrokken bij de onderwerpen die voor de school van belang zijn. De leden van de studentenraad hebben medezeggenschap, wat betekent dat ze meedenken en beslissen over nieuwe regels en activiteiten.  En ze bekijken of de bestaande regels goed worden nageleefd. De studentenraad zorgt ervoor dat het bestuur rekening kan houden met de wensen van studenten. Ieder jaar wordt er een nieuwe studentenraad samengesteld.

Studentenraad 2020 – 2021;

Luke (Game Artist – Jaar 2) – Voorzitter
Sam (Web Developer – Jaar 1) – Communicatie
Dian (Mediamanagement en Marketing – Jaar 1) – Communicatie
Andrich (Game Developer – Jaar 1) – Notulist