Over het Corona-virus

Veel gestelde vragen over het coronavirus
<Update 24 maart 2020>

Hieronder de veel gestelde vragen over het Corona-virus m.b.t. het onderwijs van het Grafisch Lyceum Utrecht.

Gaan de lessen op school door?
Nee, vanaf maandag 16 maart worden er geen lessen meer op school gegeven. Dit besluit geldt in elk geval tot en met maandag 6 april.

Hebben studenten dan helemaal geen les?
Zeker wel! Er wordt daar waar mogelijk online lesgegeven. Doel is dat studenten vanuit huis lessen kunnen volgen, opdrachten kunnen maken en in contact staan met docenten. Dit ‘afstandsleren’ krijgt per opleiding invulling. Alle studenten hebben hier inmiddels instructies over ontvangen. 

Geplande toetsen en examens
Als mbo-vakschool hebben we de nadrukkelijke opdracht de examinering van onze studenten in de afstudeerfase veilig te stellen. Het streven is nog steeds om alle studenten voor het eind van het schooljaar af te laten studeren. We doen dat op een manier die kwalitatief in orde is, voor de student eerlijk, en – boven alles – voor student en docent veilig en gezond. Wij maken daarbij elke dag de afweging of onze aanpak de juiste is.

College van Bestuur en Examencommissie besloten voor de examinering op het GLU de volgende maatregelen te nemen:

  • Mondelinge examens voor AVO (Nederlands, Engels en Rekenen) worden vanaf 6 april online afgenomen, reeds op school-locatie geplande mondelingen op 25 maart of daarna worden geannuleerd.
  • Schriftelijke examens AVO (Nederlands, Engels en Rekenen) die op school-locatie waren gepland op 25 maart of daarna, worden tot nader order uitgesteld.
  • Voor kerntaak 3, examens keuzedelen en Proeves van Bekwaamheid worden door de onderwijsteams online exameninstrumenten ontwikkeld en ingezet.
  • Daar waar een online exameninstrument niet beschikbaar is wordt het examen tot nader order uitgesteld.

We nemen een time out tot 6 april om werkbare oplossingen te vinden voor de afronding van de opleiding voor de examenkandidaten. Studenten worden per mail op de hoogte gehouden.

Stage in Nederland
Stages gaan door zolang de student welkom is bij het stagebedrijf. Als het stagebedrijf aangeeft dat de student uit voorzorg niet meer welkom is, dan respecteren we dat. We blijven studenten begeleiden tijdens hun stage. Op de stageplek wordt het beleid van de werkgever gevolgd.

Stages in het buitenland
Buitenlandstages zijn beëindigd. Op een enkeling na, zijn alle studenten onderweg naar huis of al terug in Nederland.

Stages in het buitenland (aanvang augustus/september 2020)
Hoe lang de Corona-crisis aanhoudt weet niemand. Desondanks wil het Grafisch Lyceum Utrecht toch graag vooruitdenken en studenten met toekomstplannen voor een stage in het buitenland voor schooljaar 2020/2021 tegemoet komen. Behoor je tot die groep, vraag dan naar de richtlijnen bij de contactpersoon voor stages binnen school.

Wat moet ik doen als ik nog belangrijke spullen op school heb liggen?
Als je nog spullen op school hebt liggen die je wilt ophalen neem je hierover contact op met de slb-er wat mogelijk is.

Communicatie
Studenten/ouders worden per mail, intranet, de website, social media en indien nodig telefonisch geïnformeerd over de laatste updates. Het is belangrijk dat je deze kanalen goed in de gaten houdt de komende dagen.

Zijn er studenten en/of medewerkers besmet met het virus?
Nee, hoewel op 5 maart jl. een besmetting werd geconstateerd bij een medewerker, is deze persoon ondertussen gezond verklaard. Deze medewerker is tijdens en na de voorjaarsvakantie niet meer op school geweest en er is dus geen fysiek contact geweest met andere medewerkers en studenten.

Ik ben geïnteresseerd in een opleiding waar kan ik nu terecht met vragen?
De deadline voor het aanmelden voor een opleiding voor schooljaar 2020/2021 is uitgesteld naar 1 mei. Hierdoor krijgen studenten die in augustus 2020 willen starten met een opleiding iets meer tijd om een weloverwogen beslissing te nemen. Lees verder hoe we jou kunnen helpen met het maken van de juiste studiekeuze.

Waar kan ik terecht met vragen m.b.t. het Corana-virus
Er is een landelijk informatienummer over het Corona-virus opengesteld: 0800-1351

Kijk voor de meest gestelde vragen over het virus op de website van het RIVM.

De vragen en antwoorden m.b.t. het onderwijs vind je hier.