Jaarverslagen

Het Grafisch Lyceum Utrecht publiceert een geïntegreerd jaardocument dat voldoet aan de eisen die de overheid stelt aan de jaarlijkse verantwoording.

Hierin laten wij onze belanghebbenden zien hoe het met ons gaat en leggen wij verantwoording af over ons gevoerde beleid. Het jaarverslag wordt verstuurd naar toeleverende scholen, toezichthouders, leerbedrijven, mbo-instellingen en hbo-instellingen in de regio, overheden, brancheorganisaties en sociale partners. Daarnaast delen wij ons jaarverslag uit tijdens informatieavonden voor ouders.

 gjd2015glu

Geïntegreerd Jaardocument 2015

Het Geïntegreerd Jaardocument over 2015 is alleen beschikbaar als pdf-bestand en niet langer als gedrukte publicatie. Het biedt de volledige jaarrekening gecombineerd met het bestuursverslag en de vereiste indicatoren.

Download: Geïntegreerd Jaardocument 2015

glu-gj2014

 Geïntegreerd Jaardocument 2014

Op 1 juli 2015 is het Geïntegreerd Jaardocument over 2014 verschenen. Het thema is ‘Verbinding’. Ook het volledige Financiële Jaarverslag 2014 is beschikbaar als pdf-bestand.

Download: Geïntegreerd Jaardocument 2014
Download: Financiëel Jaarverslag 2014

jaarverslag2013

Geïntegreerd Jaardocument 2013

Het Geïntegreerd Jaardocument over 2013 is verschenen in juni 2014 en heeft als thema ‘Vakmanschap’.

Download: Geïntegreerd Jaardocument 2013

Geïntegreerd Jaardocument 2012

In juni 2013 is het jaarverslag over 2012 verschenen met als titel ‘Maak het verschil’.
Download: Geïntegreerd Jaardocument 2012 (pdf, 8 mb)

Geïntegreerd Jaardocument 2011

Het jaarverslag over 2011 verscheen in juni 2012 en heeft als thema ‘Kwaliteit’. Download: Geïntegreerd Jaardocument 2011 (pdf, 8 mb)

Geïntegreerd Jaardocument 2010

‘Voortgang’ is de naam van ons jaarverslag over 2010 dat verschenen is in juni 2011. Download: Geïntegreerd Jaardocument 2010 (pdf, 10 mb)

Algemeen jaarverslag 2009

Ons jaarverslag over 2009 heeft als titel ‘Resultaat’.
Download: Geïntegreerd jaardocument 2009 (pdf, 7 mb)

Algemeen jaarverslag 2008

‘Ambitie’ is het centrale thema van ons Jaarverslag 2008.
Download: Jaarverslag 2008 (pdf, 5 mb)

Algemeen jaarverslag 2007

Het jaarverslag 2007 van het Grafisch Lyceum Utrecht staat in het teken van de viering van het 100-jarig jubileum. Voor ons was 2007 het jaar van de eeuw.
Download: Jaarverslag 2007 (pdf, 5 mb)

Algemeen jaarverslag 2006

Download: Jaarverslag 2006 (pdf)